Registered With M.O.F

010201     Alat Tulis (tidak termasuk borang/ kertas komputer)
010202     Bahan Surih dan Drafting
020201     Mesin-Mesin Pejabat
050200     Pakaian dan Kelengkapan
070200     Cenderamata dan Hadiah
221501     Media Elektronik (Tidak termasuk kerja percetakan)
221502     Media Cetak (Tidak termasuk kerja percetakan)
221706     Perkhidmatan Fotostat/ Faksimili
221707     Lesen/ Pengenalan dan Pas Keselamatan Bersalut